Tag Archives: Dostęp Do Sieci

Termin realizacji

Często pytają nas Państwo o termin realizacji projektu na danym odcinku. Pragniemy uzmysłowić Państwu, że termin realizacji tak naprawdę zależy tylko od Państwa. Im szybciej uzyskamy wszystkie zgody i pozwolenia na danym odcinku tym szybciej będziemy mogli oferować Państwu usługi światłowodowego internetu, telefonii, telewizji i monitoringu. 
Od strony praktycznej wygląda to w ten sposób: po zebraniu wszystkich zgód (z danego odcinka) składamy je w Starostwie w którym muszą odczekać 30 dni. Po tym czasie przystępujemy do podwieszania światłowodu na słupach. 
Na wydłużenie czasu realizacji projektu znacząco wpłyną wszelkie napotkane problemy, które zmuszą nas do przeprojektowania jakiegoś odcinka sieci bądź wiążą się z problemem w odnalezieniu właścicieli działek. 

termin-realizacji