Monthly Archives: Sierpień 2017

You are browsing the site archives by month.

ComNet Multimedia w międzynarodowym programie ATLAS

Atlas jest projektem mającym na celu umożliwić globalne pomiary tras i jakości łączy internetowych.Koordynowany jest przez RIPE NCC, organizację która zajmuje się w Europie na Bliskim Wschodzie i część Azji Środkowej  przydziałem adresacji numerów IP o raz bazą WhoIS systemu DNS.  

Atlas to globalna sieć sond internetowych które aktywnie mierzą łączność z Internetem. Każda uprawniona osoba może uzyskać dostęp do tych danych. Dziś na całym świecie rozmieszczonych jest blisko 10000 sond. Członkowie projektu RIPE Atlas mogą również wykonywać indywidualne pomiary w celu uzyskania danych o własnych sieciach i połączeniach. Dzięki uczestnictwu w projekcie uzyskaliśmy narzędzie które pozwoli nam jeszcze bardziej optymalizować trasy połączeń w Internecie.
Link do strony projektu: atlas.ripe.net