Category Archives: Projekt

Odwiedzamy Gminę Bolesławiec

Szanowni Państwo, aktualnie jesteśmy w Gminie Bolesławiec. Odwiedziliśmy już mieszkańców miejscowości Piaski i Kamionka, teraz zawitaliśmy do Mieleszyna. 

Do części z Państwa przychodzimy i prosimy o wyrażenie zgody na podwieszenie światłowodu na istniejącym już słupie energetycznym. O taka zgodę prosimy w przypadku, gdy słup stoi w granicy Państwa działki lub okablowanie przebiega bezpośrednio nad nią. Udzielenie zgody wiąże się z podpisaniem Oświadczenia woli. Z treścią Oświadczenia mogą zapoznać się Państwo przechodząc do zakładki DOKUMENTY lub klikając tutaj

Podsumowanie pierwszego etapu projektu

30 października 2014 roku od przecięcia wstęgi i symbolicznego rozpoczęcia pracy serwerowni zlokalizowanej w pomieszczeniu Powiatowego Centrum Medycznego rozpoczęliśmy podsumowanie pierwszego etapu naszego projektu. W chwili obecnej możemy pochwalić się następującymi danymi dotyczącymi tego co już wykonaliśmy:

  • 17 km kanalizacji teletechnicznej
  • 60 przyłączy światłowodowych
  • w pełni wyposażona i działająca serwerownia

Aby tego dokonać:

  • stworzyliśmy 6756 stron A4 dokumentacji technicznej
  • otrzymaliśmy 56 decyzji administracyjnych
  • pozyskaliśmy 2300 Oświadczeń woli
  • pobraliśmy 2486 wypisów z ewidencji gruntów
  • posiadamy 2,2T bitów plików w systemach IT

Na całość projektu składają się liczne projekty techniczne, plany, prace związane z budową sieci dystrybucyjnych i dostępowych, aktualizacje map geodezyjnych, projekty kanalizacji i sieci energetycznej. Prace odbywają się wielotorowo. Główna magistrala sieci jest już wybudowana. Trwają prace na nitkach Wieruszów – Węglewice, Wieruszów – Wyszanów, Wieruszów – Sokolniki, Sokolniki – Czastary, Wieruszów – Bolesławiec – Łubnice.

To, kiedy będą mogli Państwo skorzystać z szerokopasmowego Internetu, w chwili obecnej nie jest zależne od nas, ponieważ wiele decyzji dzieje się poza nami. To oczywiście sprawy administracyjne a przede wszystkim procedowanie umowy z firmą Energa Operator. Na słupach naszego strategicznego partnera zamierzamy powiesić ponad 80 km sieci światłowodowych.

Przebieg projektu od początku wspiera Starostwo Powiatowe. Na spotkaniu nie mogło więc zabraknąć włodarza powiatu – Starosty, Pana Andrzeja Szymanka. Wśród zaproszonych gości był również Pan Bogdan Nawrocki – Burmistrz Miasta Wieruszów oraz Pani Eunika Adamus – Prezes Zarządu, Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie, dzięki której wynajmujemy jedno z pomieszczeń gospodarczych. Jest to dla nas niezwykle ważne ponieważ posiadanie serwerowni w szpitalu gwarantuje nam, że w przypadku awarii, oprócz własnego zasilana, mamy możliwość korzystania z wewnętrznego zasilania prądotwórczego jakie posiada szpital. Dzięki temu nie musimy się obawiać przerwania ciągłości świadczenia usług w wyniku jakichkolwiek przerw w dostawie energii elektrycznej w okolicach serca naszej sieci.

Podsumowując ten 1 etap pragniemy podziękować Państwu za zaangażowanie i wsparcie, za ciepłe przyjęcie oraz za udzielone zgody na podwieszenie światłowodu nad Państwa posesjami. Zapraszamy do dalszego śledzenia postępów w realizacji projektu. 

2590

Kiedy będzie internet?

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami o postęp realizacji projektu „Szerokopasmowy Wieruszów – budowa sieci światłowodowej na terenie powiatu wieruszowskiego” pragniemy poinformować, że na wszystkich głównych odcinkach nieprzerwanie trwają prace mające na celu uruchomienie sieci i pierwsze podłączenia. Pracujemy na tych fragmentach odcinków na których bezproblemowo zebraliśmy zgody na podwieszenie światłowodu nad prywatną własnością bądź przejście metoda alternatywną. Niestety, aby uruchomić któryś z odcinków musimy zebrać wszystkie niezbędne zgody na całość trasy danego odcinka.

Na pierwszym odcinku w relacji Wieruszów – Sokolniki projektowo pracujemy od maja. Wkrótce równolegle do kopania będziemy podwieszać. W ostatnim kroku nastąpią podłączenia. Pragniemy przypomnieć, zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż prędkość realizacji zależy również od Państwa. Im szybciej uzyskamy wszystkie zgody i pozwolenia na danym odcinku tym szybciej będziemy mogli oferować Państwu usługi światłowodowego internetu, telefonii, telewizji i monitoringu.

Projekt się opóźnia, ponieważ w całym powiecie wieruszowskim, aż 9! (słownie: dziewięć) osób nie wyraziło zgody abyśmy podwiesili kabel światłowodowy nad ich posesją. Wiąże się to niestety z wyznaczeniem obejść co jest czasochłonne. Każdorazowe zapytanie które składamy otwiera na nowo procedurę, obejścia są zależne niejednokrotnie od decyzji wielu instytucji, a czas oczekiwania na większość decyzji wynosi 30 dni.

Praca całego naszego zespołu złożonego z geodetów, planistów, projektantów, przedstawicieli, serwisantów i pracowników działu budowy sieci wrze, dlatego mamy nadzieję że już wkrótce będziemy mogli Państwu zaoferować możliwość przyłączenia. Na chwilę obecna powstrzymamy się jednak, z przyczyn opisanych powyżej, z wyznaczeniem konkretnego terminu pierwszych uruchomień. Prosimy o wyrozumiałość, a w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@cnmultimedia.pl lub dzwoniąc na infolinię: 62 636 4444.

Odwiedzamy Gminę Łubnice

Szanowni Państwo, tym razem odwiedzamy kolejną już Gminę – Gminę Łubnice. Porozmawialiśmy już z mieszkańcami Łubnic, teraz zawiataliśmy do Wójcina i Andrzejowa. 

Do niektórych z Państwa przychodzimy i prosimy o wyrażenie zgody na podwieszenie światłowodu na istniejącym już słupie energetycznym. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku, gdy słup stoi na Państwa ziemi lub okablowanie przebiega nad posesją. Udzielenie zgody wiąże się z podpisaniem Oświadczenia woli. Z treścią Oświadczenia mogą zapoznać się Państwo przechodząc do zakładki DOKUMENTY lub klikając tutaj

Serwerownia już gotowa

Szanowni Państwo, zgodnie z informacją która ukazała się na stronie tugazeta.pl pragniemy poinformować, że już w sierpniu będziemy gotowi do podłączenia pierwszych mieszkańców powiatu zamieszkujących na odcinku Wieruszów – Sokolniki. 

Nasza serwerownia zlokalizowana w Wieruszowskim szpitalu dostarcza sygnał i jest w pełni gotowa do świadczenia pierwszych usług. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Jej wybór podyktowany był faktem, że w przypadku awarii oprócz własnego zasilana, mamy możliwość korzystania z wewnętrznego zasilania prądotwórczego jakie posiada szpital w którym wynajmujemy jedno z pomieszczeń gospodarczych. 

Ponadto w całym powiecie prowadzone są liczne prace mające na celu możliwie jak najszybsze podłączenie do sieci mieszkańców kolejnych etapów o czym będziemy państwa informować.

Pragniemy również powiadomić, że pod numerem 62 636 4444 została uruchomiona specjalna infolinia pod którą w przypadku pytań można dzwonić w godzinach od 9:00 do 19:00. Zapraszamy do kontaktu.

serwerownia 1

Serwerownia 2

Nic nie piszemy, bo pracujemy

Szanowni Państwo, aktualnie prowadzimy intensywne prace budowlane na odcinkach Wieruszów – Sokolniki i Sokolniki – Czastary. Przygotowujemy również wszelką niezbędną dokumentację na kolejne odcinki, finalizujemy zbieranie zgód na odcinkach Mirków, Węglewice, Józefów i Kąty Walichnowskie. Odwiedzamy Teklinów oraz wybrane ulice w Wieruszowie. Składamy projekty budowlane w starostwie i urzędach. Jednocześnie przygotowujemy dla Państwa ofertę oraz niezbędne dokumenty, które niebawem upublicznimy. Wkrótce zaprezentujemy pierwsze efekty. 

blog-PRACUJEMY2

Wesołych Świąt Wielkanocnych

swiateczne-cnmm

Odwiedzamy Gminę Czastary

Szanowni Państwo, finalizujemy zbieranie zgód na odcinku Cieszęcin, Mirków, Sopel, Polesie, Osiek, Kolonia Osiek, Kowalówka i Węglewice. Dziś rozpoczeliśmy odwiedzanie mieszkańców Gminy Czastary, byliśmy w Kątach Walichnowskich, a jutro zawitamy do Józefowa. Mieszkańcy Gminy Czastary otrzymali wcześniej korespondencję informującą o projekcie, a dziś dodatkowo wysłane zostało powiadomienie MultiInfo. Informację o projekcie można również przeczytać na oficjalnej stronie gminy

Do niektórych z Państwa przychodzimy i prosimy o wyrażenie zgody na podwieszenie światłowodu na istniejącym już słupie energetycznym. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku, gdy słup stoi na Państwa ziemi lub okablowanie przebiega nad posesją. Udzielenie zgody wiąże się z podpisaniem Oświadczenia woli. Z treścią Oświadczenia mogą zapoznać się Państwo przechodząc do zakładki DOKUMENTY lub klikając tutaj

Zgłaszanie zainteresowania usługami

Szanowni Państwo, w trosce o jeszcze bardziej dokładną analizę zapotrzebowania na usługi światłowodowe typu internet, telefon, telewizja czy monitoring uruchomiliśmy FORMULARZ ZAINTERESOWANIA USŁUGAMI. Przesłane przez Państwa zgłoszenia są odnotowywane w systemie i dzięki ich analizie, po zbudowaniu głównych węzłów sieci, będziemy mogli jeszcze trafniej określać kolejne etapy budowy. Państwa zgłoszenie rejestrowane jest automatycznie, ale jesli mają Państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: biuro(at)cnmultimedia.plZachęcamy do zgłaszania!

Zgłoś zainteresowanie

Termin realizacji

Często pytają nas Państwo o termin realizacji projektu na danym odcinku. Pragniemy uzmysłowić Państwu, że termin realizacji tak naprawdę zależy tylko od Państwa. Im szybciej uzyskamy wszystkie zgody i pozwolenia na danym odcinku tym szybciej będziemy mogli oferować Państwu usługi światłowodowego internetu, telefonii, telewizji i monitoringu. 
Od strony praktycznej wygląda to w ten sposób: po zebraniu wszystkich zgód (z danego odcinka) składamy je w Starostwie w którym muszą odczekać 30 dni. Po tym czasie przystępujemy do podwieszania światłowodu na słupach. 
Na wydłużenie czasu realizacji projektu znacząco wpłyną wszelkie napotkane problemy, które zmuszą nas do przeprojektowania jakiegoś odcinka sieci bądź wiążą się z problemem w odnalezieniu właścicieli działek. 

termin-realizacji